Γενικοί Όροι

Υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε είτε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα είτε την επιστροφή χρημάτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής τους. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν υφίσταται δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται, με δική σας ευθύνη, με χρήση συνεργαζόμενης με την Εταιρεία μας εταιρείας ταχυμεταφορών και δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης αυτών.

Για να γίνει αποδεκτό το αίτημα επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντος θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  1. Το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο μέσα στη συσκευασία.
  2. Να έχει παραληφθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία.
  3. Να συνοδεύεται οπωσδήποτε από την πρωτότυπη απόδειξη  και/ή από την κάρτα αλλαγής που το συνοδεύει, στην οποία φαίνεται ο κωδικός του είδους και η ημερομηνία αγοράς.

Επιστροφές οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνονται αποδεκτές .

Επιστροφές σε προϊόντα προσφοράς, εποχιακά είδη (Γούρια, Πασχαλινά είδη κλπ.) και σε προϊόντα τα όποια έχουν προσαρμοσθεί κατά παραγγελία δε γίνονται δεκτές.

Αγορές που έχουν γίνει ως δώρα μπορούν να αλλαχθούν με άλλα προϊόντα και δεν εξαργυρώνονται με μετρητά.

Σε περίπτωση που ζητάτε αλλαγή του προϊόντος και το προς αλλαγή προϊόν είναι μικρότερης αξίας από αυτό της αρχικής παραγγελίας, δεν επιστρέφεται η χρηματική διαφορά, αλλά πιστώνεται στο όνομα σας για μελλοντικές αγορές.

Διαδικασία Επιστροφής

Η διαδικασία επιστροφής προϊόντος είναι απλή και γίνεται ως εξής:

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ενημερώνετε την Εταιρεία, μέσω email στην διεύθυνση info@powerofsymbol.com, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό παραγγελίας σας, τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, καθώς κι αν επιθυμείτε αντικατάσταση αυτού ή την επιστροφή χρημάτων.

Εντός των επομένων δύο (2) εργάσιμων ημερών θα σας αποσταλεί το ανάλογο ειδικό έντυπο «επιστροφής χρημάτων» ή «αλλαγής προϊόντων» μέσω email, το οποίο θα συμπληρώσετε και θα το αποστείλετε στη διεύθυνση  info@powerofsymbol.com  . Στην συνέχεια και κατόπιν συνεννόησης μαζί σας η Εταιρεία αποστέλλει τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς για την παραλαβή του προϊόντος ή των προϊόντων προς επιστροφή.

Με την παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία θα γίνεται λεπτομερειακός έλεγχος αυτού και εφόσον δεν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα σχετικά με την κατάσταση του, τη συσκευασία ή τα παραστατικά του, θα αποστέλλεται email περί αποδοχής του αιτήματός σας.

Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και υπάρχει αίτημα για «επιστροφή χρημάτων» σας επιστρέφετε το τίμημα που έχετε καταβάλλει. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Αν η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα τα χρήματα θα επιστραφούν με ακύρωση της σχετικής χρέωσης. Αν η πληρωμή έχει γίνει με αντικαταβολή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας τα χρήματα θα επιστραφούν με κατάθεση σε προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου (Τράπεζα, ΙΒΑΝ, δικαιούχος κλπ) θα υποδείξετε μέσω email στο  info@powerofsymbol.com, εντός δέκα τεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την επομένη της αποδοχής του αιτήματός σας προς επιστροφή του εμπορεύματος ή των εμπορευμάτων.

Εάν υπάρχει αίτημα για αλλαγή του προϊόντος σας αποστέλλεται το νέο προϊόν. Αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται.

Υποβολή/Ακύρωση παραγγελίας

Η υποβολή παραγγελίας Προϊόντων συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω Προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης πελάτης. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Εταιρεία με την αποστολή έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το Powerofsymbol.com στη διεύθυνση info@powerofsymbol.com προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Παραγγελία που έχει καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί μπορεί να ακυρωθεί (ολικά ή μερικά), εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την υποβολή της μέχρι την γνωστοποίηση της επιβεβαίωσης για την αποστολή της. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση. Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@powerofsymbol.com ή να τηλεφωνήσετε στο (+30) 210-8037225.